Címlap Nagyjaink

Köves János (1882-1977) pályaképe  

 

 hatter

 Köves János nevéhez a Phylaxia megalapítása, a hazai állatgyógyászati oltóanyag-termelés megteremtése fűződik. Az immunizálás tudományának nemzetközi hírű fejlesztője 1948 októberétől a Magyar Tudományos Akadémia kiemelt tudósainak köréhez tartozott. A Magyar Mikrobiológiai Társaság 1974-ben Manninger-emlékéremmel jutalmazta. A Hutyra Ferencről és Marek Józsefről elnevezett tudományos elismeréseket is neki ítélték.   Köves Zircen, 1882. január 8-án született. Budapesten, 1977. október 21-én hunyt el. Nyughelye Tahiban található. A Bakony fővárosában 1982 óta emléktábla tiszteleg munkássága, kivételes életútja előtt. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának múzeumában vitrin őrzi a munkássága szempontjából kiemelten fontos dokumentumokat, emléktárgyakat. 

Phylaxia alapítója szülővárosában, Zircen járta ki az elemi iskolát, majd a veszprémi gimnáziumban folytatta tanulmányait. Jeles tanulóként nyert felvételt 1898-ban a M. kir. Állatorvosi Akadémiára. 1902 nyarán, 20 éves korában vette át jeles minősítésű állatorvosi oklevelét.

 A  Pályája indulásakor a kórbonctani tanszéken dolgozott; kis ideig, mint gyakornok, majd tanársegédként. 1903 őszén, egyéves katonai szolgálatra bevonult egy budapesti tüzérezredhez, ahonnan Marek József belgyógyászati tanszékére tért vissza.  A budapesti Tudományegyetemen doktori címet szerzett. Köves 1907-ben a három állatorvos-doktor egyike lett Wellmann Oszkárral és Besskó Józseffel együtt. Néhány évig a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott. Közben addigi munkásságát elismerve Hutyra Ferenc választotta munkatársává. Amikor 1908. őszén az önálló járványtani laboratórium megalakult, Köves lett az irányítója. Itt tervezte meg a sertéspestis elleni szérumtermelés eszközeit, és Hutyrával együtt kidolgozott módszerével Európában először termelt nagy mennyiségben ilyen szérumot.  Az 1912. február 1-jén megalakult Phylaxia Szérumtermelő Rt. igazgatója.  Kövest 1921-ben állat-egészségügyi főfelügyelőnek tették meg. Két évvel később azonban embergyógyászati osztállyal bővítette a Phylaxiát. A cég így közvetlenül szolgálta az egészségügyet.  1948-ban a hazai oltóanyag-termelő intézeteket Phylaxia Állami Oltóanyag-termelő Intézet néven egyesítették, és az állami vállalat műszaki vezetésével ezután is Köves Jánost bízták meg. Kivételes szervezőkézségének köszönhetően a háború után a Phylaxiában az elsők között indult meg a munka és a termelés.  Kövest 1948. októberében a Magyar Tud. Akadémia a Phylaxia státusából átvette az akadémiai kiemelt tudósok körébe, de szolgálattételre továbbra is a Phylaxiához rendelte. Néhány évvel később az Állategészségügyi Kutató Intézet igazgató-helyettesének nevezték ki. Köves János innen ment nyugdíjba, 1958-ban.  Köves tudományos hagyatéka A sertéspestis volt a fő tudományterülete. Azonban több mint húsz állathigiéniával foglalkozó, értékes dolgozatot is közkinccsé tett. Száznál több szakközleményt írt, a vezetése alatt álló munkatársak tollából pedig ezernél több szakdolgozat jelent meg, amelyek sorában nagyon sok világviszonylatban is elismerést szerzett tanulmány van. Köves egyebek közt leírta a sertés rosszindulatú vizenyőjének bradsotszerű alakját. Foglalkozott a sertésorbánccal, a lépfenével, az Aujenszky-betegséggel, a malacok heveny paratyphusával, a veszettséggel és a ragadós száj- és körömfájással. Az oltóanyag-termelésben iskolát teremtett.  Tevékeny tagja volt a Magyar Országos Állatorvos Egyesületnek (MOÁE), a Magyar Agrártudományos Egyesületnek, a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak. 1952-ben az meghívták az MTA Tudományos Minősítő Bizottságába.  1972-ben, a Phylaxia megalapításának 60. évfordulóján, 90 éves korában a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója lett. Még életében átvehette a Manninger Rezső-emlékérmet, valamint a Hutyra- és Marek- emlékérmeket.   

 SzZA  Forrás: Biographia – Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza 1787-2007. Kiadó: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar.  Nekrológ: Szent-Iványi Miklós: Köves János dr. 1882-1977. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1978. 33. 90-92